Louise Brückner Wiwe
Undervisere

Louise er gennem en årrække indehaver af Brückner Praksis en klinik med speciale i udredning af borgere med komplekse problemstillinger. Er specialist i neuropsykologi og psykopatologi, og kombinationen af psykiatri og neuropsykologi danner basis sammen med relationsteorier fra Mahler og Kernberg m.fl., både for testtilvalg og tilgang samt ift. forståelse af adfærd og funktion hos borgere med mange problemstillinger.

Udredningstilgang har dertil inspiration fra mere end et årti i retspsykiatrien med dennes anvendelse af risikovurderinger, der fordrer indgående forståelse af menneskelig funktion og dynamik for at kunne forudse og dæmme op for alle varianter af risikoadfærd.