Christian Møller Pedersen
Undervisere

Christian er specialpsykolog og til daglig leder af Ambulatorium for Mani og Depression, AUH Risskov. Mange års erfaring med og interesse for at foretage og undervise i assessment, bredt set, bl.a. i både psykiatrisk og kommunalt regi. Har særligt fokus på udvælgelse og kombination af forskellige assessmentmetoder og på praktiske modeller, der kan hjælpe til at vægte og integrere undersøgelsesfund. Meget optaget af, hvordan klienten / patienten kan involveres aktivt i assessmentprocessen og hvordan denne kan være med til at opkvalificere behandlingsplanlægning. Har endvidere gennem mange år beskræftiget med selvmordsforebyggelse, både psykoterapi, forskning og undervisning af forskellige faggrupper.