1. Begivenheder
  2. Eksistentiel uddannelse

Views Navigation

Begivenhed Views Navigation

I dag

Uddannelse i eksistentiel psykoterapi 2020

Det færøske hus Vesterbrogade 17A, København V

Download kursusbeskrivelsen 5-dages uddannelse med Vibe Strøier Stift bekendtskab med den eksistentielle psykologis grundlag og bliv trænet i de terapeutiske greb og positioner, som hører til denne tilgang. Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddan- nelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til dem, som mangler en ”anden teoretisk referenceramme” end ens primære referenceramme. [...]